Ελευθέριος Κολομτσάς | Ειδικός Καρδιολόγος – Εντατικολόγος | 📞 213 0 251425, 6947434350 info@cardiometabolism.gr

Το υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) αποτελεί μια προηγμένη μέθοδο απεικόνισης και αξιολόγησης της καρδιακής δομής και λειτουργίας.

Με τον συνδυασμό των τεχνικών υπερηχογραφίας, καταγραφής ροής και Doppler, ο υπέρηχος καρδιάς Τriplex / Doppler επιτρέπει την παρακολούθηση της καρδιακής κίνησης, της αρτηριακής και φλεβικής ροής αίματος, καθώς και της καρδιακής βαλβιδικής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Η εξέταση παρέχει στον καρδιολόγο μια ολοκληρωμένη εικόνα για την καρδιακή υγεία του ασθενούς, επιτρέποντας την ανίχνευση παθήσεων όπως βαλβιδοπάθειες, καρδιομυοπάθειες και ανωμαλίες στη ροή του αίματος.

Εξέταση απλή, που δεν ταλαιπωρεί τον εξεταζόμενο, το υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί βασική εξέταση κάθε ολοκληρωμένου καρδιολογικού τσεκ-απ, είτε στο πλαίσιο της πρόληψης, είτε στο πλαίσιο της παρακολούθησης κάποιας καρδιαγγειακής νόσου.