Ελευθέριος Κολομτσάς | Ειδικός Καρδιολόγος – Εντατικολόγος | 📞 213 0 251425, 6947434350 info@cardiometabolism.gr

Κατά τη σχολική ηλικία, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει από πλευράς καρδιολογικού ελέγχου είναι να ανιχνεύσουμε τυχόν κληρονομικές παθήσεις (όπως η διατατική μυοκαρδιοπάθεια) που δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί με συγκεκριμένα συμπτώματα. Οι επίκτητες καρδιοπάθειες (π.χ. αθηρωματική πλάκα, στεφανιαία νόσος κ.λπ.) σε αυτή την ηλικία είναι σπάνιες. Έτσι οι καρδιολογικοί έλεγχοι ορίζονται στις ηλικίες εκείνες που είναι πιο πιθανό να εκδηλωθεί μια κληρονομική πάθηση, όπως έχει καταγραφεί από την επιστημονική έρευνα.

Με αυτό το σκεπτικό το προτεινόμενο πρόγραμμα καρδιολογικών ελέγχων έχει ως εξής:

Πρώτος Καρδιολογικός Έλεγχος (6-7 ετών, Α’ Δημοτικού)
 • Λήψη πλήρους οικογενειακού και ατομικού ιατρικού ιστορικού
 • Λήψη βασικών σωματομετρικών στοιχείων επιτόπου (μέτρηση ύψους, βάρους)
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγονομέτρηση
 • Φυσική Εξέταση (ψηλάφηση, ακρόαση με τα ακουστικά)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών

Εφόσον από τον απλό έλεγχο προκύπτουν ευρήματα ή το επιθυμούν οι γονείς, γίνεται επίσης Υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex), το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητο στις υπόλοιπες περιπτώσεις στην ηλικία αυτή.

Δεύτερος Καρδιολογικός Έλεγχος (12 ετών – Α’ Γυμνασίου) και
Τρίτος Καρδιολογικός Έλεγχος (17-18 ετών, Γ’ Λυκείου)
 • Λήψη πλήρους οικογενειακού και ατομικού ιατρικού ιστορικού
 • Λήψη βασικών σωματομετρικών στοιχείων επιτόπου (μέτρηση ύψους, βάρους)
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυγονομέτρηση
 • Φυσική Εξέταση (ψηλάφηση, ακρόαση με τα ακουστικά)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα Triplex

Καρδιολογικός Έλεγχος πρέπει επίσης να γίνεται κάθε χρόνο που το παιδί αθλείται, για τη συμπλήρωση του Δελτίου Υγείας Αθλητή.

Εφόσον υπάρχουν ευρήματα στον έλεγχο, μπορεί να απαιτηθούν περαιτέρω εξετάσεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν διενεργούνται στον Καρδιομεταβολισμό, λειτουργούμε συμβουλευτικά ώστε αυτές να γίνουν αξιόπιστα σε άλλες δομές.

Προγραμματίστε τον καρδιολογικό έλεγχο του παιδιού σας.

Καλέστε μας στο

213 0 251425