Ελευθέριος Κολομτσάς | Ειδικός Καρδιολόγος – Εντατικολόγος | 📞 213 0 251425, 6947434350 info@cardiometabolism.gr

Η Δοκιμασία Κόπωσης επιτρέπει την εκτίμηση της ικανότητας του εξεταζόμενου να ανταπεξέλθει καρδιακά σε μια έντονη δραστηριότητα.

Πρόκειται στην ουσία για ένα συνεχές καρδιογράφημα που λαμβάνεται όσο ο εξεταζόμενος ασκείται στον ειδικό διάδρομο. Η Δοκιμασία Κόπωσης ακολουθεί πρωτόκολλο άσκησης Bruce.

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (προηγούμενη εξέταση, χρόνος ξεκούρασης, εξοπλισμός ανάνηψης).

Προγραμματίστε δοκιμασία κόπωσης.

Καλέστε μας στο 213 0 251425